Home Page
About
Sculpture
Father - ceramic 2010-11
Sculpture garden in Yuvalim
Indoor Installations
Israel Museum 1981
Icons 1994-5
Cocoons 1998
Shells 2001
Ex-Voto-Golden Leaves 2002
Landscapes 2005
Juego de Pelota 2005
Panorama 2004
kites 2008-9
In the footstep of the terra cotta warriors 2010
Prepration- self shelter 2010-11
Outdoor Sculpture
Golgotha
Landscape Windows
Human Fossils
Steps to the Sky
Monoliths
Netted Rock Portraits
Trees Sculptures
Pipes and Rocks
Invironmental Art
Back to sea - Arsuf 2012
India 2012
Karmiel-Tefen road 1993-94
Austria 1989,94
Emek Yizra'el College 1988,1994
Mitzpe Ramon 1986
Memorial sites
Moledet 1977
Parod 1979
Ein Harod Me'uhad 1984
Lohame Hageta'ot 1987
Bet Zera 1987
Tirat Zvi 1989
Yuvalim 1997
Misgav 1999-2006
Mixed Technique Sculpture
Basalt and other materials 1980-1990
Colored sculptures 1991-2
Portraits 1995
Chairs 1996
Ships Skeletons 1999
Wheelchairs 2006
Two dimension
X-rays drawings
Latest Works
Uneven Gate - India - 2012
Negative Portraits
Exhibitions
Father - ceramic 2010-11
Latest Exhibitions
Erosion 2012
Dalia at work
Contact
סדרת "לבד" בגן הפסלים
  תערוכות אחרונות > התפוררות 2012  
 

עבודותיה של הפסלת דליה מאירי עוסקות בגוף ובתהליכים העוברים עליו בחלוף השנים. מגוף צעיר ושרירי, חזק ויפה ועד הזדקנותו, התבלותו והתפוררותו.

מאירי ליוותה את אביה במסע שעבר בפרק המסכם של חייו. בעבודותיה עוקבת אחר ההשתנות ההדרגתית שעוברים הגוף והראש. מאירי מדברת על היפוך התפקידים בין האב/סב/בן בעקבות תהליכים של איבוד הביטחון העצמי וההישענות על הבנים בתהליך קבלת ההחלטות. היא מספרת כי הושפעה רבות  מהציור של מאטיאס מיאבוגיל – "חסד ספרדי" שצויר בעקבות הסיפור על אסיר שנידון למות ברעב, ובתו, שבאה לבקרו, היניקה אותו כדי שלא יגווע. לבסוף, בגלל מסירותה הנועזת והמקורית, הסוהרים ריחמו על האב ושיחררו אותו. הסיפור, היווה מקור השראה לעבודות רבות של אמנים חשובים במהלך ההיסטוריה.
[1]אריק אריקסון, התייחס לזקנה כאל שלב התפתחותי נוסף בחיי האדם. היכולת לראות את רצף החיים מתחילתו ועד סופו ולקבל פרספקטיבה מלאה וחיובית על שלמותו של מעגל החיים. ראיית הרצף במעגל החיים יכולה להקנות לאדם קבלה עצמית וראיית הצלחותיו והישגיו בתחושה של סיפוק. בראיה זו כלולה גם היכולת לראות את הבאים אחרינו כחוליה חדשה בשרשרת, חוליה שהאדם הזקן היה שותף פעיל ביצירתה. גישתו של אריקסון היא אופטימית, ולפיה יכול האדם לבחור כיצד יחווה את שלב הסיום בחייו. למרות בגידת הגוף כשיש השלמה עם המגבלות, ניתן לראות את החיוב וליהנות מהדברים הקטנים בחיים.
מאירי החליפה את האבן הגדולה והקשה בחמר הרך, בפיסול צנוע, קטן מימדים, ההולם את הנושא. היא עורכת הקבלה בין החמר הפריך, הפגיע והשברירי לבין שבריריות השלד הפריך הנוטה לקרוס. פסליה נשרפו בשריפת ראקו  כשהשכבה החיצונית בחזית מצופה גלזורה לבנה סדוקה וגב הפסל מאחור, שחור מפיח. חוץ הפסל נראה יפה במצב שלם והפנים המרוקן מתוכן מפויח, נוטה להתפורר. העיסוק בחומר ובקליפתו בא לידי ביטוי גם במייצב "מסדר אבירי החרס" שנוצר בגוף ראשון רבים. מאירי שכפלה חלקים מגופה ומגופו של בעלה, והציבה אותם כחיילים אלמונים הניצבים במסדר.                                             נטועים במקומם על גבי מוטות ברזל, הם עומדים ערומים, חושפים את פגיעוּת גופם. שבבי החרס שבהם הם מכוסים מזכירים לנו כי מלחמתו האמיתית של האדם היא בפרק הזמן הבלתי ידוע המוקצב לו: "כי עפר אתה ואל עפר תשוב".                                          המיצב נוצר בהשראת חיילי הטרקוטה, שאותם ראתה בסין לפני מספר שנים בקבר הקיסר בעיר שיאן. אלפי חיילי החרס נוצרו לפני יותר מאלפיים שנים, בגודל טבעי, כדי להגן על הקיסר צ'ין במסעו לעולם הבא. לאחר מותו של הקיסר פרצו המורדים לקברו וריסקו את הדמויות לרסיסים.
פרק סיום חייו של האדם מוזכר כבר במקורות. לפי דברי חז"ל הזקנה מוסיפה תבונה לאדם.  שנים אלה כונו - שנות השבת:"כשנעשה אדם בן שישים שנה ונכנס לעשירית שביעית של שנות חייו, הרי בא בימים ושנים שכולן שבת". החשש מתלאות הזקנה, ביהדות, גם ה וא מובע ביהדות, בתפילת "אבינו מלכנו", שבה מבקש המתפלל "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני".
התערוכה, מעוררת הסתכלות אל תוך הנפש פנימה, מעוררת מחשבות והרהורים שונים על מהות החיים, על מהות הקיום. עבודותיה של דליה מאירי מישירות אלינו מבט כנה ואמיץ.
 
 [1] הוגה תיאוריית השלבים הפסיכו-חברתית, מהתיאוריות החשובות ביותר בפסיכולוגיה ההתפתחותית
 

 

      
1234
תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה -
 
דף הבית
קורות חיים
פיסול
גן הפסלים ביובלים
מיצבים
פיסול חוץ
פיסול סביבתי
אנדרטאות
פסלים בטכניקות מעורבות
דו מימד
עבודות אחרונות
תערוכות
Paris, Open Studio 2017
סדקים 2013
התפוררות 2012
סדרת פסלי אבא 2010-11
תערוכות אחרונות
דליה בעבודה
סרטים
צור קשר
עיצוב ובניית האתר meiriyuvalim@gmail.com כל הזכויות שמורות לדליה מאירי - נייד: 0544-331965 מספר מבקרים
studio-viti 155,955
Home Page
About
Sculpture
Father - ceramic 2010-11
Sculpture garden in Yuvalim
Indoor Installations
Israel Museum 1981
Icons 1994-5
Cocoons 1998
Shells 2001
Ex-Voto-Golden Leaves 2002
Landscapes 2005
Juego de Pelota 2005
Panorama 2004
kites 2008-9
In the footstep of the terra cotta warriors 2010
Prepration- self shelter 2010-11
Outdoor Sculpture
Golgotha
Landscape Windows
Human Fossils
Steps to the Sky
Monoliths
Netted Rock Portraits
Trees Sculptures
Pipes and Rocks
Invironmental Art
Back to sea - Arsuf 2012
India 2012
Karmiel-Tefen road 1993-94
Austria 1989,94
Emek Yizra'el College 1988,1994
Mitzpe Ramon 1986
Memorial sites
Moledet 1977
Parod 1979
Ein Harod Me'uhad 1984
Lohame Hageta'ot 1987
Bet Zera 1987
Tirat Zvi 1989
Yuvalim 1997
Misgav 1999-2006
Mixed Technique Sculpture
Basalt and other materials 1980-1990
Colored sculptures 1991-2
Portraits 1995
Chairs 1996
Ships Skeletons 1999
Wheelchairs 2006
Two dimension
X-rays drawings
Latest Works
Uneven Gate - India - 2012
Negative Portraits
Exhibitions
Father - ceramic 2010-11
Latest Exhibitions
Erosion 2012
Dalia at work
Contact
סדרת "לבד" בגן הפסלים
  תערוכות אחרונות > התפוררות 2012  
 

עבודותיה של הפסלת דליה מאירי עוסקות בגוף ובתהליכים העוברים עליו בחלוף השנים. מגוף צעיר ושרירי, חזק ויפה ועד הזדקנותו, התבלותו והתפוררותו.

מאירי ליוותה את אביה במסע שעבר בפרק המסכם של חייו. בעבודותיה עוקבת אחר ההשתנות ההדרגתית שעוברים הגוף והראש. מאירי מדברת על היפוך התפקידים בין האב/סב/בן בעקבות תהליכים של איבוד הביטחון העצמי וההישענות על הבנים בתהליך קבלת ההחלטות. היא מספרת כי הושפעה רבות  מהציור של מאטיאס מיאבוגיל – "חסד ספרדי" שצויר בעקבות הסיפור על אסיר שנידון למות ברעב, ובתו, שבאה לבקרו, היניקה אותו כדי שלא יגווע. לבסוף, בגלל מסירותה הנועזת והמקורית, הסוהרים ריחמו על האב ושיחררו אותו. הסיפור, היווה מקור השראה לעבודות רבות של אמנים חשובים במהלך ההיסטוריה.
[1]אריק אריקסון, התייחס לזקנה כאל שלב התפתחותי נוסף בחיי האדם. היכולת לראות את רצף החיים מתחילתו ועד סופו ולקבל פרספקטיבה מלאה וחיובית על שלמותו של מעגל החיים. ראיית הרצף במעגל החיים יכולה להקנות לאדם קבלה עצמית וראיית הצלחותיו והישגיו בתחושה של סיפוק. בראיה זו כלולה גם היכולת לראות את הבאים אחרינו כחוליה חדשה בשרשרת, חוליה שהאדם הזקן היה שותף פעיל ביצירתה. גישתו של אריקסון היא אופטימית, ולפיה יכול האדם לבחור כיצד יחווה את שלב הסיום בחייו. למרות בגידת הגוף כשיש השלמה עם המגבלות, ניתן לראות את החיוב וליהנות מהדברים הקטנים בחיים.
מאירי החליפה את האבן הגדולה והקשה בחמר הרך, בפיסול צנוע, קטן מימדים, ההולם את הנושא. היא עורכת הקבלה בין החמר הפריך, הפגיע והשברירי לבין שבריריות השלד הפריך הנוטה לקרוס. פסליה נשרפו בשריפת ראקו  כשהשכבה החיצונית בחזית מצופה גלזורה לבנה סדוקה וגב הפסל מאחור, שחור מפיח. חוץ הפסל נראה יפה במצב שלם והפנים המרוקן מתוכן מפויח, נוטה להתפורר. העיסוק בחומר ובקליפתו בא לידי ביטוי גם במייצב "מסדר אבירי החרס" שנוצר בגוף ראשון רבים. מאירי שכפלה חלקים מגופה ומגופו של בעלה, והציבה אותם כחיילים אלמונים הניצבים במסדר.                                             נטועים במקומם על גבי מוטות ברזל, הם עומדים ערומים, חושפים את פגיעוּת גופם. שבבי החרס שבהם הם מכוסים מזכירים לנו כי מלחמתו האמיתית של האדם היא בפרק הזמן הבלתי ידוע המוקצב לו: "כי עפר אתה ואל עפר תשוב".                                          המיצב נוצר בהשראת חיילי הטרקוטה, שאותם ראתה בסין לפני מספר שנים בקבר הקיסר בעיר שיאן. אלפי חיילי החרס נוצרו לפני יותר מאלפיים שנים, בגודל טבעי, כדי להגן על הקיסר צ'ין במסעו לעולם הבא. לאחר מותו של הקיסר פרצו המורדים לקברו וריסקו את הדמויות לרסיסים.
פרק סיום חייו של האדם מוזכר כבר במקורות. לפי דברי חז"ל הזקנה מוסיפה תבונה לאדם.  שנים אלה כונו - שנות השבת:"כשנעשה אדם בן שישים שנה ונכנס לעשירית שביעית של שנות חייו, הרי בא בימים ושנים שכולן שבת". החשש מתלאות הזקנה, ביהדות, גם ה וא מובע ביהדות, בתפילת "אבינו מלכנו", שבה מבקש המתפלל "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני".
התערוכה, מעוררת הסתכלות אל תוך הנפש פנימה, מעוררת מחשבות והרהורים שונים על מהות החיים, על מהות הקיום. עבודותיה של דליה מאירי מישירות אלינו מבט כנה ואמיץ.
 
 [1] הוגה תיאוריית השלבים הפסיכו-חברתית, מהתיאוריות החשובות ביותר בפסיכולוגיה ההתפתחותית
 

 

      
1234
תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה - תיאור התמונה -
 
דף הבית
קורות חיים
פיסול
גן הפסלים ביובלים
מיצבים
פיסול חוץ
פיסול סביבתי
אנדרטאות
פסלים בטכניקות מעורבות
דו מימד
עבודות אחרונות
תערוכות
Paris, Open Studio 2017
סדקים 2013
התפוררות 2012
סדרת פסלי אבא 2010-11
תערוכות אחרונות
דליה בעבודה
סרטים
צור קשר
עיצוב ובניית האתר meiriyuvalim@gmail.com כל הזכויות שמורות לדליה מאירי - נייד: 0544-331965 מספר מבקרים
studio-viti 155,955